Osiedle Rąbieńska Etap II i III

Łódź, Polesie, Złotno ul. Rąbieńska 60

Osiedle Rąbieńska Etap II i III

Ceny od: 4 630/m2

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez Pro-Inwest Sp. z o.o.

Numer Pokoje Metraż Piętro Cena
4/0/A241Parter217 000

5 278 zł/m²

4/1/A2411225 000

5 277 zł/m²

4/1/C2421225 000

5 385 zł/m²

4/2/A2412225 000

5 471 zł/m²

4/2/C2422225 000

5 396 zł/m²

4/2/D2442239 000

5 296 zł/m²

4/3/C2493243 000

4 956 zł/m²

5/3/E2423229 000

5 434 zł/m²

5/3/D2443228 500

5 189 zł/m²

5/0/E248Parter239 000

5 021 zł/m²

Zapytaj o ofertę

Opis inwestycji

Pro­jekt powstaje na Złot­nie — pre­sti­żo­wej i cenio­nej czę­ści Łodzi — przy ulicy Rąbień­skiej 62 zakłada budowę 5 funk­cjo­nal­nych budyn­ków, w któ­rych znaj­duje się około 90 lokali miesz­kal­nych, poło­żo­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie tere­nów o prze­wa­ża­ją­cej zabu­do­wie jednorodzinnej.

Ofe­ru­jemy lokale o pow. od 28 m2 do 80 m2 wraz z infra­struk­turą tech­niczną, gara­żami, miej­scami par­kin­go­wymi, dro­gami wewnętrz­nymi, oświe­tle­niem oraz pla­cem zabaw dla dzieci. Moż­liwe jest rów­nież łącze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia metrażu od 80 do 130 m2. Kom­pleks miesz­ka­niowy będzie ogro­dzony, z dwoma nie­za­leż­nymi wjaz­dami oraz przy­sto­so­wany dla osób nie­peł­no­spraw­nych, dzięki czemu osie­dle będzie sprzy­jało kom­for­towi i bez­pie­czeń­stwu mieszkańców.

I etap Inwestycji oddany do użytku, planowany termin oddania II etapu (budynek 2 i 3) - do końca III kwartału 2019 r., rozpoczęcie budowy III etapu (budynku 4 i 5) planujemy rozpocząć wiosną 2019 r. i zrealizować w III / IV kwartale 2020 roku.

Inwestycja Osiedle Rąbieńska Etap II i III znajduje się na Złotnie, ul. Rąbieńska 60 (6 km od centrum Łodzi), jest realizowana przez dewelopera Pro-Inwest Sp. z o.o.. Inwestycja Osiedle Rąbieńska Etap II i III jest w trakcie budowy z planowanym na 3 kw. 2019 roku terminem oddania do użytkowania. Inwestycja składa się z 5 budynków wielorodzinnych w których łącznie znajduje się 90 lokali mieszkalnych o powierzchni od 39 do 75 m². Budynki posiadają do 4 kondygnacje wraz z parterem Aktualnie w inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III pozostało na sprzedaż 30 mieszkań o powierzchni od 39 do 75 m² w cenie od 4 630 zł/m².

Szczegóły inwestycji Osiedle Rąbieńska Etap II i III

Realizacja inwestycji:
Rozpoczęcie budowy w 4 kw. 2017 roku. Planowane oddanie do użytkowania w 3 kw. 2019 roku.
Liczba budynków:
Inwestycja składa się z 5 budynków wielorodzinnych
Liczba kondygnacji:
Budynki posiadają 4 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych
Liczba mieszkań:
Cała inwestycja składa się z 90 lokali mieszkalnych
Wysokość pomieszczeń:
Pomieszczenia w zależności od kondygnacji posiadają od 260 do 280 cm wysokości
Standard wykończenia:
Standard deweloperski
Rodzaj własności:
Odrębna własność z własnością gruntu
Powierzchnie dodatkowe:
W mieszkaniach znajdują się powierzchnie dodatkowe takie jak balkon
Miejsca postojowe:
W inwestycji przewidziano następujące miejsca postojowe:
  • miejsca postojowe naziemne - garaż
Komórki lokatorskie:
Przewidziane są komórki lokatorskie
Udogodnienia:
plac zabaw, teren ogrodzony, przystosowane dla niepełnosprawnych
Przyroda:
park

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania:
Aktualnie dostępnych jest 30 mieszkań
Powierzchnie mieszkań:
mieszkania mają powierzchnie od 39 do 75 m²
Liczba pokoi:
Dostępne są mieszkania 2, 3, 4-pokojowe
Ceny mieszkań:
Koszt metra kwadratowego wynosi od 4 630 zł do 5 290 zł
Opis płatności:informacja u dewelopera
Warunki rezerwacji:informacja u dewelopera
Zabezpieczenie środków klienta:
Informacja u dewelopera
Wysokość czynszu:
Informacja u dewelopera

Najbliższe inwestycje