Kostuchna Park

Katowice, Zespół Dzielnic Południowych, ul. Jana Kściuczyka

Moje miejsca
W pobliżu